PRAVILNIK

UDRUŽENJE GRAĐANA "MUZIČKI UMJETNICI SEMBERIJE"

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine;

2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 30. marta do 2. aprila 2023. godine;

3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, duvači, solo pjevanje i solfeđo po kategorijama prema godištima i razredu;

4. Disciplina DUVAČI podrazumijeva instrumente: flautu, klarinet i trubu;

5. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;

6. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 10.03.2023. godine (datum poštanskog žiga); 7.     Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:
•        Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima
kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti
(sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela)
•        Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa
•        Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače i bebi kategoriju)
•        dokaz o uplati donacije;

8. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina :
•        elektronskim putem (putem e-maila) do 10. marta 2023. godine na sledeću e-mail adresu:  [email protected]
•        poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Udruženje građana “Muzički umjetnici Semberije”
Pantelinska 48, 76300 Bijeljina;

9. Iznos donacija za učešće na festivalu:
•        Za sve solo discipline     100KM (50 EUR)
•        Za klavirski duo i duete  120 KM (60 EUR);

10. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun:
1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina 
(svrha: donacija za VII Internacionalni festival muzike „Primavera“);

11. Kandidati uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;

12. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu;

13. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;

14. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini duvači program se izvodi iz nota, sa obaveznom jednom  kompozicijom  napamet. U disciplini klavirski duo program se izvodi iz nota.

15. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu  (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala;

16. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;

17. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);

18. Odluke žirija su neopozive;

19. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocjenjivanja kandidata;

20. U disciplini solo pjevanje žiri zasebno ocjenjuje kandidate osnovne škole, srednje škole i fakulteta;

21. Nagrade na Festivalu su:
•        I  nagrada – od 90 do 100 bodova;
•        II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
•        III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
•        POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
•        DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;

22. Broj nagrada nije ograničen;

23. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati;

24. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama;

25. Nagrada: JA SAM UČENIK ŠKOLE - pianino “Feurich” dobija škola koju učenik predstavlja.  Pravo na nagradu imaju pobjednici kategorija. Za ovu nagradu uzimaju se u obzir samo učenici koji predstavljaju školu, a ne privatne prijave;

26. Nagrada iz stava 25. dodjeljuje se ukoliko bude više od 399 kandidata;

27. Dobitnik nagrade snosi troškove isporuke pianina;

28. Takmičenje je otvoreno za javnost;

29. Sve detaljnije informacije su na web stranici www.ugmus.com
30. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu Stanišići (www.etno-selo.com).