REZULTATI

UDRUŽENJE GRAĐANA "MUZIČKI UMJETNICI SEMBERIJE"

GITARA, pretkategorija 75.87KB
GITARA, I kategorija 75.54KB
GITARA, II kategorija 88.5KB
GITARA, III kategorija 85.93KB
GITARA, IV kategorija 90.49KB
GITARA, V kategorija 70.35KB
SOLFEĐO, I kategorija 94.74KB
SOLFEĐO, II kategorija 84.75KB
SOLFEĐO, III kategorija 99.87KB
SOLFEĐO, V kategorija 81.57KB
SOLFEĐO, VI kategorija 74.51KB
SOLFEĐO, VII kategorija 76KB
SOLFEĐO, VIII kategorija 88.88KB
VIOLINA, babys kategorija 71.98KB
VIOLINA, pretkategorija 90.64KB
VIOLINA, I kategorija 94.58KB
VIOLINA, II kategorija 92.17KB
VIOLINA, III kategorija 74.66KB
VIOLINA, IV kategorija 75.26KB
VIOLINA, V kategorija 74.96KB
KLAVIRSKI DUO, babys kategorija 68.51KB
KLAVIRSKI DUO, pretkategorija 85.18KB
KLAVIRSKI DUO, I kategorija 88.15KB
KLAVIRSKI DUO, II kategorija 130.04KB
KLAVIRSKI DUO, III kategorija 89.01KB
KLAVIRSKI DUO, IV kategorija 90.39KB
KLAVIR, baby kategorija 76.27KB
KLAVIR, pretkategorija 98.46KB
KLAVIR, I kategorija 120.37KB
KLAVIR, II kategorija 100.44KB
KLAVIR, III kategorija 96.5KB
KLAVIR, IV kategorija 132.87KB
KLAVIR, V kategorija 101.02KB
DUVAČI, I kategorija 103.15KB
DUVAČI, II kategorija 105.89KB
DUVAČI, III kategorija 105.23KB
DUVAČI, V kategorija 100.13KB
HARMONIKA, pretkategorija 82.46KB
HARMONIKA, I kategorija 100.6KB
HARMONIKA, II kategorija 90.23KB
HARMONIKA, III kategorija 73.85KB
HARMONIKA, IV kategorija 69.46KB
HARMONIKA, V kategorija 68.24KB
SOLO PJEVANJE, pretkategorija 92.19KB
SOLO PJEVANJE, I kategorija 86.23KB
SOLO PJEVANJE, II kategorija 66.28KB
SOLO PJEVANJE, IV kategorija 66.11KB