Pravilnik takmičenja

1. Organizator Festivala je Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ iz Bijeljine;
2. Održava se u Etno selu Stanišići, Bijeljina od 21. do 24. marta 2024. godine;
3. Festival je takmičarskog karaktera, a odvija se u disciplinama: klavir, klavirski duo, harmonika, gitara, violina, duvači i solo pjevanje po kategorijama prema godištima i razredu;
4. Disciplina DUVAČI podrazumijeva instrumente: flautu, klarinet,trubu i saksofon;
5. Pravo učešća na Festivalu imaju svi zainteresovani kandidati navedenih disciplina bez obzira na nacionalnost i zemlju iz koje dolaze;
6. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na Festivalu je 1.03.2024.godine (datum poštanskog žiga);
7. Takmičarska prijava sadrži slijedeća dokumenta:
• Štampanim slovima popunjen prijavni list, sa nazivima kompozicija i imenima kompozitora u originalnoj varijanti (sa naznakom o trajanju svakog pojedinačnog djela)
• Potvrdu škole o razredu koji učenik pohađa
• Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih (za solo pjevače)
• dokaz o uplati donacije;
8. Prijave za Takmičenje mogu se poslati na dva načina :
• elektronskim putem (putem e-maila) do 1.03.2024. godine na e-mail adresu: [email protected]
• poštom (štampana verzija popunjene i ovjerene prijave) na adresu: Udruženje građana „Muzički umjetnici Semberije“ Pantelinska 48,  76300 Bijeljina;
9. Iznos donacija za učešće na festivalu:
• Za sve solo discipline          100 KM (50 EUR)
• Za klavirski duo i duete       120 KM (60 EUR);
10. Uplatu možete izvršiti na Žiro račun: 1610000155670073 Raiffeisenbank Bijeljina (sa naznakom: donacija za VIII Internacionalni festival muzike „Primavera“);
11. Kandidati iz inostranstva uplatu mogu izvršiti i prije početka takmičenja;
12. U slučaju otkazivanja učešća na Festivalu, uplaćena donacija se ne vraća kandidatu;
13. Kandidati sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove;
14. U disciplinama: klavir, harmonika, gitara, violina i solo pjevanje program se izvodi napamet. U disciplini duvači program se izvodi iz nota, sa obaveznom jednom kompozicijom napamet. U disciplini klavirski duo program se izvodi iz nota;
15. Raspored takmičarskih nastupa objaviće se na web sajtu (www.ugmus.com), pet dana prije početka Festivala;
16. Kandidate će ocjenjivati žiri koga sačinjavaju eminentni muzički pedagozi;
17. Za sve discipline žiri je sastavljen od neparnog broja članova (najmanje 3, a najviše 5);
18. Odluke žirija su neopozive;
19. U slučaju da je član žirija bio ili je trenutno profesor kandidata, ili je u srodstvu sa njim, izuzima se od ocenjivanja kandidata;
20. U disciplini solo pjevanje žiri zasebno ocjenjuje kandidate osnovne škole, srednje škole i fakulteta;
21. Nagrade na Festivalu su:
  • SPECIJALNA NAGRADA – 100 bodova;
  • I nagrada – od 90 do 99,99 bodova;
  • II nagrada – od 80 do 89,99 bodova;
  • III nagrada – od 70 do 79,99 bodova;
  • POHVALA – od 60 do 69,99 bodova;
  • DIPLOMA za učešće – za osvojenih manje od 60 bodova;
22. Broj nagrada nije ograničen, sem specijalne nagrade (100 bodova) koja može biti samo jedna;
23. Pobjednik kategorije može biti samo jedan. Prednost imaju mlađi kandidati;
24. Pobjednik kategorije dobija medalju, sem ako se u kategoriji takmičilo manje od 3 kandidata;
25. U svakoj disciplini žiri bira laureata iz reda pobjednika, po kategorijama;
26. Obezbijeđen je nagradni fond za laureate po disciplinama;
27. Nagrada JA SAM UČENIK ŠKOLE – pianino „Feurich“. Pianino dobija škola koju učenik predstavlja. Pravo na nagradu imaju pobjednici kategorija. Za ovu nagradu uzimaju se u obzir samo učenici koji predstavljaju školu (registrovane ustanove), a ne privatne prijave.
28. Nagrada iz stava 25. se dodjeljuje ukoliko bude više od 399 kandidata.
29. Dobitnik nagrade snosi troškove isporuke pianina;
30. Takmičenje je otvoreno za javnost;
31. Svi učesnici Festivala mogu rezervisati smještaj po promotivnim cijenama u Etno selu „Stanišići“ (www.etno-selo.com) .