PROPOZICIJE

UDRUŽENJE GRAĐANA "MUZIČKI UMJETNICI SEMBERIJE"

DISCIPLINE: KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, DUVAČI, KLAVIRSKI DUO

 

Program: dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru

 

BEBI KATEGORIJA
kandidati do navršenih 7 godina
(do 5 minuta)

 

PRETKATEGORIJA
učenici pripremnog razreda
(do 5 minuta)

 

I KATEGORIJA
učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole
(do 5 minuta)

 

II KATEGORIJA
učenici III i IV razreda Osnovne muzičke škole
(do 7minuta)

 

III   KATEGORIJA
učenici V i VI razreda Osnovne muzičke škole
(do 10 minuta)

 

IV KATEGORIJA
učenici I i II razreda Srednje muzičke škole
(do 12 minuta)

 

V KATEGORIJA
učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole
(do 15 minuta)

 

Napomena: U disciplini klavirski duo program se izvodi četvororučno (na jednom klaviru)

 

 

DISCIPLINA: SOLO PJEVANJE


PRETKATEGORIJA
do 17 godina za djevojke / 19 godina za mladiće
Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma po izboru (osim starog majstora)

I KATEGORIJA
do 19 godina za djevojke / 21 godine za mladiće
Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma zapadnog autora XIX vijeka (lied)
3. Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora.

 

II KATEGORIJA
do 21 godine za djevojke / 23 godine za mladiće
Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Arija iz opere, operete ili oratorijuma
3. Solo pjesma po slobodnom izboru

 

III KATEGORIJA                    
do 23 godine za djevojke / 25 godina za mladiće
Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora
3. Solo pjesma XIX ili XX vijeka
4. Operska arija po slobodnom izboru.

 

IV KATEGORIJA
do 25 godina za djevojke / 27 godina za mladiće
Program:
1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru
2. Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora
3. Solo pjesma autora XIX  vijeka
4. Solo pjesma autora XX vijeka
4. Operska arija po slobodnom izboru.

 

Va KATEGORIJA
Kamerni dueti ili ansambli / djevojke i mladići do 32 godine
Program:
1. Dvije kompozicije različitog stilskog karaktera
(klavirska saradnja učenik ili student)

 

Vb kategorija
Operski dueti ili ansambl
Program:
1. operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)

 

*Napomena: Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pjesama.

 

UDRUŽENJE GRAĐANA “MUZIČKI UMJETNICI SEMBERIJE”
BIJELJINA