ADMIR KUSTURA

SARAJEVO

Admir Kustura rođen je 1986. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (2009) gdje je kasnije i magistrirao (E-obrazovanje u nastavi Solfeggia, 2018, mentor van.prof. dr Senad Kazić) u oblasti solfeggia. Pedagošku djelatnost u nastavi solfeggia obavljao je u Osnovnoj muzičkoj školi „Mladen Pozajić“ u Sarajevu, a trenutno je zaposlenik Srednje muzičke škole Sarajevo na predmetima Solfeggio i Muzičke teorija. Od 2018. godine angažovan je kao stručni saradnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na predmetu Solfeggio.