DRAGANA ĐURIĆ

BIJELJINA

Dragana Đurić, rođena je 24.07.1973.godine u Bogatiću. Srednju  muzičku školu “Mihailo Vukdragović” u Šapcu  završila je 1992. godine, a 1998. godine i  Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu,  odsek Opšta muzička pedagogija.   Od 1998. godine je zaposlena u JU Muzičkoj školi “Stevan Stojanović Mokranjac”, na mestu profesora  teoretskih predmeta, a od 2018. godine angažovana je kao asistent na Akademiji umjetnosti  Slobomir P Univerziteta, na odseku za muziku, na predmetima:  Solfeđo i  Metodika nastave solfeđa.


Dobitnica je velikog broja priznanja/zahvalnica za članstvo u žiriju Republičkog  takmičenja muzičkih škola Republike Srpske ,  u periodu od 2022.godine pa unazad, zatim za članstvo u žiriju na V međunarodnom takmičenju iz predmeta  solfeđa  i  teoretskih predmeta , održanog u Beogradu 14.04.2019. god. u organizaciji Udruženja  muzičkih i baletskih pedagoga Srbije,  potom član žirija na festivalu “Djeca pjevaju Semberiji” u periodu od 2005 – 2009. godine, i  internacionalnog  dečijeg festivala u Zvorniku “Drisama fest “ od 2011-2012. godine.


Učesnik je brojnih seminara, za koje poseduje sertifikate o stručnom usavršavanju:  Certificate of attendance /workshop from the area of Solfeggio, Akademije umjetnosti  Univerziteta u Banja Luci, diplome “Uvođenje nove ljestvice i način formiranja predstava o funkciji ljestvičnih stupnjeva i njihovim međusobnim odnosima “Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sertifikata “O učenju i pamćenju novog muzičkog djela” Slobomir International Music Competition, sertifikata “Klavirska minijatura kao osnov u koncipiranju koncertnog programa” Slobomir International Music Competition, sertifikata “Prvi koraci za klavirom prema pedadgoškoj praksi u Bugarskoj” Slobomir International Music Competition, sertifikat “Značaj početnih navika u procesu pijanističkog razvoja” Slobomir International Music Competition, sertifikata “Tradicija kao izvor neograničene slobode” JU Muzičke škole “Stevan Stojanović  Mokranjac” Bijeljina, sertifikata “Značaj početnih navika u procesu pijanističkog razvoja” Slobomir International Music Competition, uverenja o savladanoj obuci stručnog usavršavanja “Upotreba klavira u nastavi solfeđa” (udruđenje “Zemun art klub” Beograd), sertifikata “Osnovi analitičkog pristupa u tumačenju i interpretaciji dramskog sadržaja muzičkog dela”, UPMRS “Musika Arto” Bijeljina, sertifikata “Kompozitori – pijanisti i razvoj pijanizma” UPMRS “Musika Arto” Bijeljina kao i sertifikata “Značaj sviranja u mlađem školskom uzrastu” UPMRS “Musika Arto” Bijeljina.

 

U okviru Festivala klasične muzike u Bijeljini, u periodu od 28-30. januara 2023. godine održala je dva predavanja,  sa  temama: “ Metodska uputstva  za izvođenje nastave solfeđa u okviru Nastavnog plana i programa za prvi i drugi razred osnovne muzičke škole”  i  “Predstavljanje forme ronda u klasičnom periodu”.


Učenici Dragane Đurić osvojili su brojne nagrade na mnogim takmičenjima republičkog i internacionalnog karaktera: Republičkom takmičenju muzičkih škola Republike Srpske, “Susreti mladih solfeđista” u Požarevcu, takmičenju “Kornelije”u Beogradu, zatim na  takmičenju solfeđa I teoretskih predmeta  u Beogradu, Festivalu pijanizma u Sremskoj Mitrovici, takmičenju “Aleksandar Šaca Putnik” u Kraljevu.