Ž I R I

ViII INTERNACIONALNI FESTIVAL MUZIKE "PRIMAVERA"
Međunarodni žiri sastavljen od domaćih i inostranih istaknutih pedagoga potrudiće se da učesnici u okviru ovoga ostvare i razviju svoj muzički potencijal.
 


KLAVIR I KLAVIRSKI DUO

HARMONIKA

VIOLINA

GITARA

DUVAČI

SOLO PJEVANJE